Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

O nas

INFORMACJE O NAS

 

      Samorządowe Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną Gminy Lutomiersk powołaną do obsługi administracyjno – ekonomicznej, kadrowo-płacowej i finansowo – księgowej szkół dla których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym.

      Samorządowe Centrum Usług Wspólnych zostało powołane z dniem 1 stycznia 2017r na mocy Uchwały Nr XXXIII/181/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016 r. w sprawie w sprawie  zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, nadania nowego statutu i zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Lutomiersk.

      Samorządowe Centrum Usług Wspólnych obsługuje szkoły:

Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku,

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu,

Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie,

 

Do podstawowych zadań SCUW należy:

 

 

 

 

 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM UŁSUG WSPÓLNYCH

 

DYREKTOR

Agnieszka Kiedrzyńska

tel. 43 6775011 wew. 135

e-mail: akiedrzynska@lutomiersk.pl

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gromelska

tel. 43 6775011 wew. 150

e-mail: oswiata@lutomiersk.pl

 

INSPEKTOR DS. KADROWO-PŁACOWYCH

Agnieszka Wnuk

tel. 43 6775011 wew. 210

e-mail: awnuk@lutomiersk.pl

 

REFERENT DS. KADROWO-PŁACOWYCH

Wioleta Durlak-Bilska

tel 43 6775011 wew. 210

e-mail: wbilska@lutomiersk.pl

 

KIEROWCY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH:

 

  1. Łukasz Beda
  2. Sławomir Marszałek
  3. Radosław Piątek

 

OPIEKUNKI UCZNIÓW DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ:

 

  1. Aleksandra Pawłowska
  2. Izabela Kukawska
  3. Magdalena Nowak
  4. Magdalena Żak